Werkwijze

Projectmanagement en bouw zijn twee onlosmakelijk verbonden begrippen. Het proces bij winkel- en kantoorbouw, binnen de vastgestelde planning en budget, is van essentieel belang voor het slagen van een project. De werkwijze van K3H Projectmanagement heeft korte lijnen, werkt transparant en kan u alle zorg en werk uit handen nemen in de afbouw en inrichting van uw project. 

K3H Projectmanagement is gespecialiseerd in de begeleiding en coördinatie van projecten van opname tot turn-key oplevering. Namens de opdrachtgever voert K3H Projectmanagement de regie over het gehele proces van A tot Z. K3H Projectmanagement werkt samen met een breed netwerk van onderaannemers en toeleveranciers die hun betrouwbaarheid hebben bewezen en kunnen hierbij in de uitvoering ondersteund worden door SMG Interieur & Afbouw en
SMG Installatietechniek. Naast de samenwerking met onze vaste partners en bouwteam, werkt K3H Projectmanagement naar wens van de opdrachtgever met zelf aangedragen bouwpartners samen. Een projectleider zal het vaste aanspreekpunt voor de opdrachtgever zijn en in nauw overleg met de opdrachtgever het gehele traject begeleiden volgens een vaste werkwijze waarin alle disciplines zijn opgenomen en zijn opgedeeld in drie fases:

Voorbereidingsfasewerkwijze K3H Projectmanagement voorbereiding

In de voorbereidingsfase worden de wensen van de klant geanalyseerd; de locatie ingemeten en draagt
K3H Projectmanagement zorg voor de benodigde ontwerp- en werktekeningen, indien gewenst voorzien van een 3D-visualisatie, vergunningen en bestekken. Wij adviseren de klant bij knelpunten en dragen oplossingen aan. Offertes worden aangevraagd en in volledige transparantie getoetst, begroting en planning worden opgemaakt en na overleg met de opdrachtgever tezamen met de opdrachtbevestiging naar alle partijen verstuurd.

Werkwijze K3H Projectmanagement uitvoeringUitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase worden planning en uitvoering bewaakt; middels bouwvergaderingen overleg gevoerd en houden wij de opdrachtgever op de hoogte over de voortgang. De projectleider zal hierbij frequent de afbouw en inrichting op locatie begeleiden en bijsturen waar nodig.

NazoWerkwijze K3H Projectmanagement rgfase

In de nazorgfase wordt het project met de opdrachtgever opgeleverd.
K3H Projectmanagement draagt zorg voor de eindoplevering, facturatie en levert revisietekeningen aan. Na de evaluatie met de opdrachtgever is het project afgerond.

Neem hier een kijkje voor de geboekte resultaten, waar wij trots op zijn!

Actueel
Opening Scapino Wageningen

En weer een nieuwe Scapino geopend vandaag! De beurt was deze keer aan Wageningen, waar weer een Scapino in de nieuwe...

Scapino openingen

Deze week hebben wij 2 nieuwe Scapino's turn-key opgeleverd, met een nieuwe frisse look! Klik voor meer...

Referenties